Servis elektro koloběžek E-Twow
Provádíme záruční a pozáruční servis elektrických koloběžek E-Twow.

Podmínky záručního servisu

Záruka se poskytuje na konstrukční, výrobní a materiálové vady. Záruka se nevztahuje na vady zapříčiněné nadměrným provozním opotřebením či vzniklé vinou uživatele při nesprávném užívání, údržbě a servisu. O oprávněnosti záruky rozhoduje výrobce, nikoli prodejce.

Výrobek předejte osobně nebo odešlete vždy kompletní, čistý a s originálem záručního listu (poslední stránka uživatelské příručky kde je uvedeno sériové číslo elektrokoloběžky) a popisem závady (popis závady nám můžete poslat i mailem, do témata mailu uveďte výrobní číslo elektrické koloběžky).

Záruka je neplatná, pokud poškození vznikne z těchto důvodů:
1. K poškození došlo chybou uživatele.
2. Poškození bylo zapříčiněno nárazem apod.
3. Jestliže zákazník vymění původní součástku za nepůvodní nebo provede na výrobku jakékoliv úpravy, a to i v případě, že záruku uplatňuje kvůli jiné závadě.
4. Výrobní číslo je z výrobku odstraněno nebo je poškozeno.
5. Záruka je uplatňována se zpožděním po tom, co zákazník závadu objevil a nebo výrobek poté dál používal.
6. Poškození výrobku vzniklo v důsledku namontování a používání vadných a neadekvátních dílů.
7. Poškození výrobku vzniklo nedodržením instrukcí výrobce, neprováděním odpovídající údržby, běžným opotřebením.

Pozáruční servis

Všechno co nespadá pod záruční servis je mimozáruční servis.
Pro vyřízení opravy je nutné připojit popis závady a kontakt.

Сeník náhradních dílů E-Twow naleznete v e-shopu v sekci Náhradní díly.